voorkom kosten Wia en ziektewet

Vanaf 2014 worden werkgevers ook verantwoordelijk voor tijdelijke werknemers waarvan het arbeidscontract stopt, terwijl ze ziek zijn. Op dit moment ligt deze verantwoordelijkheid bij het UWV, maar straks betalen de werkgevers extra premie.

De achtergrond hiervoor is dat na invoering van de WIA de instroom in de uitkering van een vast dienstverband daalde. Daarentegen nam de instroom vanuit flexibele contracten (via de Ziektewet) toe. 55% van alle instroom in de WGA komt vanuit deze groep, terwijl maar zo’n 16% van de beroepsbevolking een flexibel contract heeft, en dus in het vangnet van de Ziektewet terecht kan komen. Medewerkers met een tijdelijk/flexibel contract hebben schijnbaar meer kans op langdurige arbeidsongeschiktheid dan werknemers met een vast dienstverband.
Daarnaast lukt het UWV onvoldoende om mensen vanuit de Ziektewet te begeleiden naar nieuw werk.

Deze toenemende verantwoordelijkheid betekent dat het essentieel wordt om ook ten aanzien van flexwerkers een goed verzuimbeleid te voeren. In de oude situatie stopte deze re-integratieverantwoordelijkheid bij het einde van het dienstverband. Het UWV nam dit over. In de nieuwe situatie moet u als werkgever inspanning blijven plegen om de ex-werknemer te begeleiden naar nieuw werk.

Als u dit niet doet, dan zorgt dit voor verhoging van de (ziektewet/wga) premie die u betaalt aan het UWV. U bent als werkgever namelijk 12 jaar verantwoordelijk.
Als het u lukt om deze (ex)werknemer vlot te re-integreren, dan beperkt u daarmee stijging van deze premie.

Een verkoper binnendienst die bij u een dienstverband voor een jaar heeft en na 9 maanden langdurig ziek wordt, kan in de oude situatie na einde van het dienstverband terugvallen op de Ziektewet bij het UWV. U doet tijdens ziekte alles aan re-integratie, en draagt dat over aan het UWV. In de nieuwe situatie bent u 12 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie, terwijl de werknemer concreet maar 9 maanden voor u gewerkt heeft.
Een forse toename van kosten is het gevolg. Alle reden om dit goed vorm te geven. Zeker als u werkt met veel flexibele contracten. Hieronder en aantal tips om mee aan de slag te gaan.

Tips:

  1. Zorg voor een goede administratie van alle werknemers die ziek uit dienst gaan.
  2. Houd contact met deze werknemers.
  3. Pas het verzuimprotocol aan.
  4. Controleer goed de informatiebeschikking van het UWV, of de doorbelasting in uw premie klopt.

Het is raadzaam om een arbeidsdeskundige in te schakelen die dit voor u regelt en bijhoudt. De arbeidsdeskundigen van Westra Werkzaken volgen dit proces, controleren de informatie van het UWV en ontzorgen u in het bieden van de juiste begeleiding en het beperken van de schadelast.

Nog mooier is het als medewerkers optimaal inzetbaar zijn, waardoor deze situatie zo min mogelijk voorkomt.

Het principe van deze wijziging in de wetgeving is  ‘de vervuiler betaalt’. Werkgevers die zorgen voor veel instroom in de Ziektewet gaan hier extra voor betalen. Die gedachte lijkt me goed. Maar er zijn vele factoren waar de werkgever geen invloed op heeft, maar nu wel in toenemende mate verantwoordelijkheid voor draagt.
Door het principe van Risque Social hebben werkgevers minder invloed op de oorzaak van ziekte van (tijdelijke) medewerkers.
Zou deze discussie nog gaan ontstaan vanuit het bedrijfsleven? Risque Social vs. Risque Professionel. Wanneer vinden werkgevers dat hun sociale plicht eindig is en willen zij aanspreekbaar zijn op ziekte die enkel voortkomt uit het werk?
Dat lijkt me een inhoudelijke discussie waard!

Tot die tijd. De kop niet in het zand, maar in actie ! Bel met 06-47576954 (Philip Verzellenberg) voor meer info of mail naar info@teamsdiewerken.nl