CASUS UW REINTEGRATIE

Begeleiding fusietraject twee teams met gezamenlijke projectopdracht.
Het fusieproces was door een stevig aantal van de medewerkers niet gewild en dat veroorzaakte weerstaand in de samenwerking.
Arris van Domselaar

Arris van Domselaar

Teammanager

Resultaat fusiebegeleiding UW reintegratie

Wat was jullie probleem ?

Ons probleem was dat we 2 teams met elkaar moesten laten fuseren. En dat ging moeizaam. Het was echt heel lastig om er één geheel van te maken. De twee teams kwamen uit verschillende organisaties met hun eigen cultuur, eigen regels, normen en waarden. De samenwerking verliep niet goed. Er moest echt iets gebeuren…

Wat had je al gedaan om het probleem op te lossen?
We organiseerden bijvoorbeeld een avond waarin we gezamenlijk kookten op een leuke locatie om op die manier aan teambuilding te doen. Dat liep lekker, maar was uiteindelijk niet voldoende. Tuurlijk voerden we met iedereen gesprekken over het samengaan. Daarnaast hadden we werkoverleg en lichtten de beslissing zo veel mogelijk helder toe op meerdere momenten. En waar nodig gingen we individueel in gesprek met de medewerkers. Het was duidelijk dat er meer nodig was.

Hoe heeft teamsdiewerken je geholpen ?

De 2 trainers van Teams die werken hebben 2 teamdagen begeleid waar 2 weken tussen zaten. In de eerste dag kwam vrijwel alles wat niet besproken was en onze teamleden dwars zat naar boven of naar buiten. Datgene wat onder de tafel gebleven was. Vrijwel iedereen sprak zich uit over wat hem of haar dwars zat. Opmerkingen die verkeerd waren gevallen of verkeerd waren uitgelegd, werden door de betreffende mensen -soms na stevig doorvragen- helder toegelicht en grondig doorgesproken. Net zo lang tot dat de lucht geklaard was. Dat duurde echt de hele eerste dag. Teams die werken heeft dat stevig begeleid, want het kostte veel mensen nogal wat moeite om zich écht uit te spreken, écht duidelijk te zijn en dat ook te durven adresseren aan de juiste collega’s. Dat hebben ze fantastisch gedaan. Dat leidde tot veel openingen naar elkaar toe, goede gesprekken, praktisch en concreet werkoverleg en een veel betere werksfeer. De tweede dag konden we vervolgens meer inhoudelijk aan de slag om de teamdoelen, de inhoud van ons werk en de werkprocessen beter op elkaar af te stemmen. Doordat eerst de shit besproken was, ging dit deel heel rap. Teamsdiewerken begeleidde dit procesmatig vakkundig.

Als onderdeel van die tweede dag begeleidden ze een zogenaamde teamopstelling waarin de 2 teams tegen over elkaar werden neergezet en vervolgens in een soort ritueel de overstap naar elkaar maakten. Dat was ontroerend (een aantal medewerkers pinkten tranen weg) en we voelden ineens op een diepere laag hoe het was om ons met elkaar te verbinden en aan de slag te gaan. Dat werkte de weken daarna zeer positief door.

Wat was het resultaat?

We hadden niet gedacht dat we in 2 teamdagen zo ver zouden komen ! Het was echt ongelofelijk. De 2 teams gingen al na de 1e dag anders in hun werk staan en in hun verhouding naar elkaar toe. Veel positiever en slagvaardiger. De teamdagen legden een hele goede basis om vervolgens met elkaar te gaan buffelen om onze opdracht binnen de gestelde kaders goed uit te voeren. Dat is gelukt.

Als je met Teams die werken werkt, heb je dus de zekerheid dat je team op orde komt en gaat werken. Als leidinggevenden hebben we hier veel van geleerd. Met name hoe dit procesmatig werkt. De waarde voor ons was niet alleen dat we de gestelde (moeilijke) opdracht op tijd konden realiseren, maar ook dat iedereen nu lekker in zijn vel zit en er voor wil gaan. Ik ga nu met een opgeruimd gevoel naar mijn werk, omdat het gewoon nog veel leuker is geworden om hier aan de slag te zijn !