Privacy-reglement Teams die werken.

Teams die Werken, gevestigd aan Europalaan 2, 3526 KS Utrecht
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Philip Verzellenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Teams die werken. Hij is te bereiken via philip@teamsdiewerken.nl

Wij nemen de bescherming van jouw privé-informatie serieus. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Wat kun je van ons verwachten met betrekking tot je privacy?

Gebruik van je gegevens
Je hebt de mogelijkheid om gegevens bij ons achter te laten. Bijvoorbeeld om je in te schrijven voor een training of om een opdracht aan ons te geven of een andere dienst aan te vragen.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je een inschrijfformulier invult of een aanvraagformulier invult, vragen we je een aantal gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Naam
Organisatienaam
Adres
Mailadres
Telefoonnummer
Factuuradres
Opleiding
Biografie
Gewenste traningsdata
Gegevens over je vraag of opdracht.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
Om onze website optimaal te laten functioneren.
Om je antwoord te kunnen geven op je vragen en je te kunnen bellen of mailen.
Om je te informeren over wijzigingen van producten of diensten
Om je aanmelding voor een training in orde te kunnen maken.
Om je te kunnen mailen, zoals toegestaan volgens de wet.
Voor het maken van offertes.
Voor het versturen van jouw trainings- of coachingsinformatie.
Om te beoordelen of je vooropleiding of werkervaring voldoende is om mee te doen aan een opleiding.
Voor facturatie en administratie.
Voor wettelijke administratieve verplichtingen rondom boekhouding en belastingaangiften.

Bewaren van je gegevens
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Schrijf je je uit van onze mailinglist dan stoppen we direct met het versturen van mailings aan jouw emailadres.
De gegevens die je invult op een aanvraagformulier worden na beantwoording van je vraag verwijderd, tenzij je bij ons een product of dienst afneemt of je inschrijft voor een training. Dan gebruiken we je gegevens in onze administratie.

Deze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar, omdat dat verplicht is voor ondernemingen in verband met belastingen.

Persoonsgegevens delen met derden
We gebruiken jouw gegevens nooit voor verkoop aan derden of commerciële doeleinden met externe partijen. Wel kunnen we jouw gegevens doorgeven als dat nodig is voor levering van producten (b.v. een Insights Discovery-profiel) of diensten of om bijvoorbeeld een trainingscertificaat te verkrijgen van een derde partij. Ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen ten aanzien van onze administratie en boekhouding leggen we je gegevens vast.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een boekhouder en een boekhoudkundig programma waarin we betalingsgegevens verwerken. Wij verstrekken je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met deze externe partijen leggen we vast in een overeenkomst dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en dat ze worden verwijderd as ze niet meer nodig zijn. Zo zijn jouw gegevens ook veilig bij deze externe partijen.

Cookies en analyse
We maken, zoals vrijwel elke website, gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website.
Wil je je gegevens inzien, wijzigen of geen mails van ons ontvangen, stuur dan een mailtje naar ons. De gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Heb je een klacht?
Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet veilig bij ons zijn of er verkeerd mee wordt omgegaan, neem dan contact met ons op. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.