Persoonlijk profiel Insights Discovery

Inzicht in jezelf en anderen vergroten Een Insights Discovery-profiel is zeer geschikt voor je wanneer je jouw unieke persoonlijkheid beter wilt leren begrijpen. Met de informatie uit jouw persoonlijke profiel kun je je interpersoonlijke vaardigheden en communicatie stevig verbeteren. Ook kun je hierdoor persoonlijke en professionele relaties makkelijker aangaan en onderhouden. Je kunt dit profiel inzetten om jou en je medewerkers op een snelle en toegankelijke manier inzicht te bieden in hun eigen functioneren en dat van anderen. Het begrip dat hierdoor ontstaat leidt tot betere communicatie en samenwerking en meer effectiviteit.

Je krijgt als resultaat een verslag van 20 pagina’s (je persoonlijke Insights Discovery profiel) waarin je karakter helder is beschreven. We weten nu al dat je geraakt zult zijn door het lezen van deze treffende beschrijving van jezelf ! Je krijgt inzicht in je sterke en je ontwikkelpunten, hoe je effectiever kunt communiceren, wat jouw waarde is voor het team; wat je blinde vlekken zijn én hoe je daar mee om kunt gaan. Ook krijg je precieze informatie over jouw belangrijkste kansen voor je persoonlijke ontwikkeling. Je profiel bevat hiervoor de nodige suggesties.

Naast je Insights Discovery profiel krijg je een uitgebreide handleiding van 60 pagina’s dat de psychologie van Jung simpel uitlegt en veel informatie bevat over de achtergronden van dit model. Je begrijpt daardoor jezelf en anderen beter en diepgaander. De handleiding bevat bijvoorbeeld gedegen informatie over de 8 verschillende types die er zijn. Hoe je die kunt herkennen en welk type jezelf bent. En hoe je je beter kunt afstemmen en verbinden. De handleiding bevat veel tips zodat je de verschillen tussen mensen veel beter leert hanteren. Alle informatie over jezelf kun je ook omzetten in actie ! De handleiding bevat een doelstellingenformulier dat je aanzet tot daden.

Je profiel wordt door ons in een persoonlijke toelichting van een uur aan je gepresenteerd en uitgelegd. Alle vragen die je hebt kun je dan stellen. We helpen je graag verder om het inzicht in jezelf te vergroten. We weten dat dit persoonlijke gesprek je zal helpen om je communicatieve vaardigheden aanmerkelijk toe te te laten nemen.

Hoe werkt het? 

Insights Discovery gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en organisatieontwikkeling te bevorderen. Op basis van de theorie van de psychiater Carl Gustav Jung  is dit instrument ontwikkeld. Jij vult van te voren online een 25-tal vragen in. Uit jouw antwoorden rolt je profiel.

Is er nog meer mogelijk? 

Ja natuurlijk. Hierboven beschreven we de resultaten van het basispakket. Je persoonlijke profiel kun je ook, als je nog meer effect wilt, uitbreiden met verschillende hoofdstukken:

Persoonlijke ontwikkeling

(Doelbewust leven: hoe geef ik richting aan mijn leven; Life-en Time-Management: suggesties voor effectief indelen van tijd en leven; Persoonlijke creativiteit; Levenslang leerproces: suggesties om effectiever te leren).

Als je een leidinggevende functie hebt:

Management (Ideale omgeving, Leidinggeven, Motiveren, Managementstijl).

Als je een verkoopfunctie hebt:

Effectieve verkoop (Overzicht van verkoopstijl, Voordat het verkoopproces van start gaat, Behoeften identificeren, Voorstel indienen, Omgaan met koopweerstand, De klant binnenhalen, Opvolgen en afronden).

Wil je een voorbeeld zien van een persoonlijk profiel?

Klik dan Hier.

En mail (philip@teamsdiewerken.nl) of bel (06-47576954) voor een offerte en meer informatie over de kosten. 

Een korte introductie over Insights vindt je middels het engelstalige filmpje hieronder: