INTERESSE IN ONS (GRATIS) E-BOOK 'IN 5 STAPPEN NAAR EEN TEAM DAT WERKT' ?

Vul je gegevens

Filosofie en Werkwijze

Wat voorop staat is: wat wil jij met jouw team ? We inventariseren dus gedegen. Onze filosofie weven we daar doorheen!

Onze filosofie is gebaseerd op ons eigen model. Daarin hanteren we 4 pijlers. 

  1. Leiderschap dat werkt. Als je een team aanstuurt, heb je allereerst jezelf aan te sturen. Met alle mogelijkheden en blinde vlekken die je in je hebt. Leiderschap gaat over bewustzijn én gedrag. Wij zeggen wel eens: alles wat je van jezelf niet managed, komt in je team terecht. Terwijl je team daar niet zo veel mee van doen heeft. Leiderschap is weten waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je naartoe wilt. In onze begeleiding vergroten we jouw zelfinzicht stevig en breiden we je gedragsrepertoire aanmerkelijk uit.
  2. Lidmaatschap dat werkt. Een team werkt pas echt als de teamleden zich welkom weten in hun team. Daar hebben leidinggevende en collega’s een taak in. Net als zijzelf. Bewustzijn over wat ze willen in hun baan en wat ze nodig hebben om hun takenpakket goed uit te kunnen voeren draagt eveneens bij aan betrokken teamlidmaatschap. Daarnaast danst elk team heen en weer  tussen de behoefte aan vrijheid en bewegingsruimte en heldere kaders en doelen. Die dans dansen creëert een evenwicht tussen je taak uitvoeren en het goed hebben op je werk. Met jezelf en met elkaar. Wij begeleiden teams daarbij graag en creëren inzicht in het vergroten van werkgeluk met praktische acties.
  3. Afspraken die werken. Iedereen maakt -vaak met de beste bedoelingen- afspraken met elkaar om tot een goed resultaat te komen. Geregeld ervaren teams en hun leidinggevenden (of opdrachtgevers) hierin de nodige hobbels: de afspraken blijken moeilijk uitvoerbaar, worden niet nagekomen, soms vergeten, dan weer half uitgevoerd. Frustrerend. Wij weten precies wat nodig is om tot een afspraak die werkt te komen. Wat je mee hebt te nemen in de onderlagen om het wél te laten slagen.
  4. Teams die werken. Werken in een team heeft alleen zin als je van elkaar afhankelijk bent om tot topprestaties te komen. Hoe je dat met elkaar doet, kan een vraagstuk zijn. Die afhankelijkheid kan een zegen zijn, maar ook gedoe creëren. Inleverbereid zijn, echt luisteren en vertrouwen creëren helpen om tot een werkend team te komen. Op een gezonde manier het conflict aangaan nog meer. Om tot een team dat werkt te komen is het in onze optiek nodig om stil te staan bij leiderschap, lidmaatschap en heldere afspraken. De teamdynamiek  bepaalt of dat ook echt lukt. Met leidinggevende en teamleden lopen we die grondig met jullie door. Om zo de meest passende interventies te doen en tot een team dat werkt te komen.

Werkwijze. We staan uiteraard stil bij de specifieke vragen die jij hebt en de knelpunten en mogelijkheden die jij ziet. Hanteren daarbij principes uit de positieve psychologie:

Waar wil je naar toe?

Wat is je doel met je team en met een teamprogramma?

Wat werkt het beste in dat proces?

Wat zijn je verwachtingen?

Wat is je budget?

Wat is daardoor mogelijk?

In onze aanpak maken we doelen helder en de hobbels op de weg daarnaartoe. En vooral ook: welke positieve krachten kunnen we bij jullie naar boven halen om het doel te bereiken.

Wat is de maximale positieve impact die onze training op jouw medewerkers moet hebben?

Met deze informatie bouwen we ons trainingsontwerp en bespreken dat met je. Met een duidelijke rol- en taakverdeling. Dat levert helderheid op in onze procesbegeleiding en maakt jou als leidinggevende sterker. Net als je teamleden! Voor ons is daarbij het doel dat de leerruimte voor iedereen zo groot mogelijk wordt. Zodat jij én je mensen uit hun comfortzone stappen en zich stratchen zonder te stressen.

Onze uitgangspunten:

Elk mens en elk team heeft een ongekend potentieel. 

Teams ontstonden al veel eerder dan in de steentijd. Omdat ze samen meer konden bereiken. Effectiever jagen, meer veiligheid, meer geborgenheid en dus een grotere kans om te overleven. Duidelijk is dat teams meerwaarde hebben. En dat als je het goed organiseert, kunnen teams raketten maken die veilig naar de maan vliegen en weer terug kunnen keren naar de aarde. Wij geloven en weten dat het potentieel van individuen én van teams ongekend groot is. Eén van onze drijfveren en kwaliteiten is om dat potentieel wakker te roepen. Zodat mensen dat inzetten voor zichzelf en daarmee hun eigen leven verrijken. Daarmee een nog waardevollere bijdrage aan hun team leveren.

Mensen veranderen alleen als ze dat zelf willen. 

Geregeld komen we tegen dat organisatieveranderingen topdown worden ingezet. En heel vaak werkt dat maar ten dele. Het ontwerpen van een nieuwe strategie voor je organisatie is bijvoorbeeld niet zo moeilijk. Ervoor zorgen dat je mensen het gaan uitvoeren is lastiger. Verdomd lastig soms. Wij zijn er van overtuigd dat als je je medewerkers met de juiste interventies betrekt bij veranderingsprocessen, de verandering de meeste kans van slagen heeft. Welke verandering het ook is. In onze interventies werken we vanuit dat punt. Tegelijkertijd houden we scherp in het vizier dat jij jouw taak hebt als leidinggevende en jouw mensen hun taak hebben als medewerker. Met de verschillende verantwoordelijkheden die dat geeft. In ons werk laten we mensen contact maken met hun wilskracht en hoe ze dat kunnen inzetten in hun team. Zodat verandering slaagt.

In een sfeer van vertrouwen, respect, openheid en positiviteit ontstaat  maximaal leervermogen. 

Zo’n sfeer scheppen we in het contact met jou en je mensen. We houden niet alleen van ons vak, we houden ook van mensen ! Daarom zetten we in onze trainingen niet alleen erkende methodieken in, maar vooral onze hoofden, harten en handen. Onze eigen ervaring dus en creëeren daarmee een open betrokkenheid  En weten (ook uit persoonlijke ervaring) hoe hardnekkig patronen kunnen zijn. En hoe die je kunt veranderen en loslaten.

Wat teamsdiewerken uniek maakt

is dat we schakelen tussen gedragslagen (wat laten jullie concreet zien) en de zaken die onder de waterlinie spelen. Wat is er niet uitgesproken; wat wordt weggelaten. In onze interventies brengen we dat op een veilige manier naar boven. Trainingen die puur en alleen focussen op gedrag vinden wij aardig, maar leiden geregeld ook tot symptoombestrijding. Trainingen die alleen werken op een diepere laag en je in allerlei mooie en minder mooie ervaringen brengen zijn ok, maar vertalen zich geregeld weinig naar concrete gedragsverandering. Waar het ons om gaat is de verbinding tussen die twee. Hoe ga je van buiten naar binnen, én van binnen naar buiten. Dat creëert blijvende verandering !

Lees meer over onze diensten.