Onze resultaten en aanpak

Dit levert samenwerking met Teamsdiewerken je op:

1. Je medewerkers begrijpen elkaar helemaal. Ze zoeken elkaar op en delen vanzelfsprekend elkaars kennis en ervaring. De sfeer, samenwerking en prestaties van je team zijn positief veranderd. Je mensen zien een andere blik op de zaak niet meer als irritant of bedreigend, maar als aanvullend en versterkend. De projectvoorstellen die je bijvoorbeeld op je bureau krijgt, zijn van hogere kwaliteit en zijn al onderling afgestemd voordat jij ze ziet. Je teamleden zien in dat het verrijkend is om elkaar in te schakelen. Je medewerkers geven elkaar open, eerlijk en respectvol feedback. Ze werken goed met elkaar samen, stemmen zaken af en geven elkaar ruimte. Én spreken elkaar aan als zaken niet goed lopen. Teamleden draaien actief mee en conflicten in het team zijn verminderd of worden ervaren als een vorm van ‘wrijving geeft glans’. Je mensen formuleren gemakkelijk wat ze van elkaar en jou nodig hebben om hun doelen te bereiken. En belangrijker: ze zijn duidelijk over wat ze zelf kunnen leveren ! Wat doen we om dit voor elkaar te krijgen ?

2. Je medewerkers voelen zich weer vitaal, zijn opgewassen voor  hun taak en hun effectiviteit is sterk toegenomen. Je mensen zijn op een evenwichtige manier energiek. Ze managen hun stress én hun vitaliteit. Ze weten wat hun energiebronnen zijn en gebruiken deze ook ! Stressbronnen hebben ze opgespoord en waar mogelijk geminimaliseerd. Hun grenzen geven ze duidelijker aan en kunnen hun werk beter aan. Daarnaast managen ze hun tijd beter waardoor ze rust in hun hoofd hebben en hun taken effectiever en efficiënter afhandelen. Door dit alles is de kans op uitval sterk verkleind. Lees hier hoe we dit doen. 

3. Jij realiseert met je team een pittige organisatieverandering. Daarbij zetten jullie gezamenlijk door en zijn op een gedegen manier creatief. Een gedragen, doortimmerd plan van aanpak rolt makkelijker uit jullie koker. Jullie gebruiken elkaars ervaring, kennis en kunde maximaal om de nieuwe ontwikkeling voor elkaar te boksen. Of het nu gaat om een bezuinigingsoperatie, fusie of strategie-implementatie. Er is draagvlak, motivatie en een positieve spirit. Je medewerkers realiseren dat het een pittige klus is waar ze voor staan. Ze zijn er klaar voor en weten hoe ze de verandering moeten uitleggen aan klanten en andere afdelingen. De passie en de onderliggende waarden van waaruit ze hun werk doen zetten ze effectief en creatief in om het doel te bereiken. Het doel is van hen geworden. Voorbeelden zien ? of wil je meteen kijken naar de onderlaag ?

4. Je geeft vol vertrouwen leiding aan je team. Je geeft in een open atmosfeer leiding aan je mensen, je communiceert helder en voelt je zeker van je zaak. Je weet wat je kan en wat je moet doen om een stap verder te komen met jezelf en je team. Omdat je weet wat je kunt, wat je hebt te doen én hebt te laten. Hoe helpen we je daarbij ?

Onze aanpak. Wat voorop staat is: wat wil jij met jouw team ? We inventariseren dus gedegen. Kijken met jou naar de vragen die je hebt en de knelpunten die je ziet. En hanteren principes uit de positieve psychologie: waar wil je naar toe ? Wat is je doel met je team en met een teamprogramma ? Wat werkt het beste in dat proces ? En: wat zijn je verwachtingen ? Wat is je budget ? Wat kunnen we daarvoor doen ? In onze aanpak maken we doelen helder en de hobbels op de weg daarnaartoe. En vooral ook: welke positieve krachten kunnen we bij jullie naar boven halen om het doel te bereiken.

Bovenal speelt de vraag: wat is de maximale positieve impact die onze training op jouw medewerkers moet hebben ? Met deze informatie bouwen we ons trainingsontwerp en bespreken dat met je. Met een duidelijke rol- en taakverdeling. Dat levert helderheid op in onze procesbegeleiding en maakt jou als leidinggevende sterker. Voor ons is daarbij ook het doel dat de leerruimte voor iedereen zo groot mogelijk wordt. Zodat jouw mensen uit hun comfortzone stappen en zich stratchen zonder te stressen.

Onze filosofie

Elk mens en elk team heeft een ongekend potentieel. Teams ontstonden al in de steentijd. Omdat ze samen meer konden bereiken. Effectiever jagen, meer veiligheid, meer geborgenheid en dus een grotere kans om te overleven. Duidelijk is dat teams meerwaarde hebben. En dat als je het goed organiseert, kunnen teams raketten maken die veilig naar de maan vliegen en weer terug naar de aarde. Wij geloven en weten dat het potentieel van individuen én van teams ongekend groot is. Eén van onze drijfveren en kwaliteiten is om dat potentieel wakker te roepen. Zodat mensen dat inzetten voor zichzelf en daarmee hun eigen leven verrijken. En daarmee  een nog waardevollere bijdrage aan hun team leveren.

Mensen veranderen alleen als ze dat zelf willen. Geregeld komen we tegen dat organisatieveranderingen topdown worden ingezet. En heel vaak werkt dat maar ten dele. Het ontwerpen van een nieuwe strategie voor je organisatie is bijvoorbeeld niet zo moeilijk. Ervoor zorgen dat je mensen het gaan uitvoeren is lastiger. Verdomd lastig soms. Wij zijn er van overtuigd dat als je je medewerkers zo vroeg mogelijk betrekt bij veranderingsprocessen de verandering de meeste kans van slagen heeft. Welke verandering het ook is. In onze interventies werken we vanuit dat punt. En tegelijkertijd houden we scherp in het vizier dat jij jouw taak hebt als leidinggevende en jouw mensen hun taak hebben als medewerker. Met de verschillende verantwoordelijkheden die dat geeft. In ons werk laten we mensen contact maken met hun wilskracht en hoe ze dat kunnen inzetten in hun team. Zodat verandering slaagt.

In een sfeer van vertrouwen, respect, openheid en positiviteit ontstaat  maximaal leervermogen. Zo’n sfeer scheppen we in het contact met jou en je mensen. We houden niet alleen van ons vak, we houden ook van mensen ! Daarom zetten we in onze trainingen niet alleen erkende methodieken in, maar vooral onze hoofden, harten en handen. Onze eigen ervaring dus en creëeren daarmee een open betrokkenheid  En weten (ook uit persoonlijke ervaring) hoe hardnekkig patronen kunnen zijn. En hoe die je kunt veranderen en loslaten.

Wat teamsdiewerken uniek maakt is dat we schakelen tussen gedragslagen (wat laten jullie concreet zien) en de zaken die onder de waterlinie spelen. Wat is er niet uitgesproken; wat wordt weggelaten. In onze interventies brengen we dat op een veilige manier naar boven. Trainingen die puur en alleen focussen op gedrag vinden wij aardig, maar leiden geregeld ook tot symptoombestrijding. Trainingen die alleen werken op een diepere laag en je in allerlei mooie en minder mooie ervaringen brengen zijn ok, maar vertalen zich geregeld weinig naar concrete gedragsverandering. Waar het ons om gaat is de verbinding tussen die twee. Hoe ga je van buiten naar binnen, én van binnen naar buiten. Dat creëert blijvende verandering !

Lees hier verder over onze diensten.