Volgens velen onmogelijk. Werkdruk is stress, werkgeluk niet. Dus dat gaat niet samen. Onzin volgens ons! Een zekere werkdruk draagt juist bij aan je werkgeluk.

Een belangrijke factor voor werkgeluk is namelijk flow. En in flow kom je alleen als je wordt uitgedaagd, oftewel positieve werkdruk ervaart. Om te voorkomen dat werkdruk je werkgeluk in de weg zit, loont het om te investeren in persoonlijke hulp- en energiebronnen. Hoe? Lees het verder in het blog van Philip Verzellenberg

In flow door de ‘juiste’ hoeveelheid uitdaging en vaardigheid

Je hebt het vast wel eens ervaren – op het werk of tijdens het uitoefenen van je hobby: je gaat zo volledig op in waar je mee bezig bent, dat je alles om je heen vergeet. Je bent gefocust, geïnspireerd, zet de mooiste resultaten neer en hoeft daar nauwelijks moeite voor te doen– het is alsof het allemaal vanzelf gaat. Je bent ‘in flow‘.

Flow is een concept van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Om duidelijk te maken hoe je je kunt voelen als je een taak uitvoert, gebruikt hij de twee assen ‘uitdaging’ en ‘vaardigheid’. Is de uitdaging groot en je ‘vaardigheidsniveau’ laag, dan ervaar je veel angst en stress. Maar is er weinig uitdaging en werk je onder je niveau, dan slaat de verveling toe.

Zonder werkdruk geen flow

‘In flow’ kom je als je weet dat je kunt wat er nodig is om een taak tot een goed einde te brengen én tegelijkertijd een gezonde dosis spanning ervaart. Zonder (positieve) werkdruk dus geen flow: een belangrijke factor voor werkgeluk. Niet alleen vanwege dat gevoel ‘lekker bezig te zijn’, maar ook omdat wie in flow is goed presteert. Wat overigens niet wil zeggen dat je continu in flow kunt zijn. Deze staat van opperste concentratie vergt veel energie.

Team in flow

Flow is niet alleen voorbehouden aan het individu. Ook een team kan in flow zijn. Zoals de band OK Go! in het filmpje. De uitdaging (werkdruk) is duidelijk: het is het moment om alle pasjes en bewegingen ritmisch goed op elkaar aan te laten sluiten. OK Go! slaagt hierin en dat komt natuurlijk in de eerste plaats omdat ze keihard hebben geoefend, oftewel hun vaardigheidsniveau op het vereiste peil hebben gebracht. Maar er is meer: de 4 weten waar ze naartoe willen, weten precies wat ze moeten doen om daar te komen en houden – met het oog daarop – elkaar goed in de gaten. Vertalen we dit naar de werkvloer, dan kun je zeggen dat een team het volgende nodig heeft om in flow te kunnen komen.

De teamleden:

  • Hebben een helder gezamenlijk doel (gevraagd naar het teamdoel vertellen ze ieder hetzelfde verhaal en handelen hier ook naar);
  • Zijn van elkaar afhankelijk en weten elkaar te vinden als ze elkaar nodig hebben;
  • Ze krijgen snel directe feedback op hun gedrag (ze weten dus hoe goed ze het doen) en hebben de tijd en de ruimte om hierop bij te sturen.
  • zijn vrij van afleiding en weten waar ze individueel én gezamenlijk naartoe gaan
  • Weten van zichzelf wat ze nodig hebben om uitgedaagd te worden en in flow te kunnen komen en zijn daar duidelijk over;
  • Communiceren goed en houden rekening met elkaar. Daarbij ligt het voor de hand dat het voor een kleiner team makkelijker is om in flow te komen dan voor een groter team.

Investeren in persoonlijke hulp- en energiebronnen
Een bepaalde mate van werkdruk is dus onontbeerlijk voor ons werkgeluk. Maar als we zelf of als onze teamleden / medewerkers druk ervaren, zetten we toch vaak als eerste in op stressvermindering. Door bepaalde taken af te stoten of bij mensen weg te halen bijvoorbeeld. Of je tijd beter te managen.

Het Job Demands-Resources model (JD-R model) laat zien dat het minstens net zo effectief is om te investeren in persoonlijke hulp- en energiebronnen. Die bronnen creëren namelijk een buffer tegen stress. Wie daarover in voldoende mate beschikt, kan meer stress aan én raakt makkelijker bevlogen of in flow. En dat leidt zoals we al zagen tot betere prestaties en meer werkgeluk.

Energiebronnen komen voort uit de organisatie, je afdeling of team. Als individu draag je eraan bij – bijvoorbeeld omdat jij mede de sfeer binnen het team en je relatie met je leidinggevende bepaalt. Maar je hebt ze niet helemaal zelf in de hand.

Voorbeelden van energiebronnen
• de vrijheid om te bepalen hoe en wanneer je je werk doet
• ontwikkelingsmogelijkheden
• afwisseling
• zinvol werk dat voldoening geeft
• goede sfeer
• goede relatie met je leidinggevende
• sociale steun en constructieve feedback van collega’s 

Voorbeelden van persoonlijke hulpbronnen
• optimisme
• veerkracht
• zelfvertrouwen
• assertiviteit
• hobby’s
• partner/gezin

Werken aan werkgeluk, goed omgaan met werkdruk en de voorwaarden creëren om bevlogen of in flow te raken: het hangt allemaal samen en start met het in kaart brengen van je persoonlijke hulpbronnen en energiebronnen. Als individu en als team. Om vervolgens te investeren in dat wat voor jou of voor jullie werkt.

Meer weten over hoe we dat aanpakken?

Met ons programma van ‘stress en werkdruk naar vitaliteit en flow’ helpen we individuen en teams om in flow te komen en werkgeluk te ervaren. We gaan graag vrijblijvend met jou hierover in gesprek.